Aktiviteter​

Telefon Rådgivning:


Forståelse og opbakning er vigtig, når sove- og nervemedicinen(benzodiazepiner) giver problemer i form af bivirkninger eller abstinenssymptomer.
Det kan imidlertid være svært for andre at forstå de symptomer og andre oplevelser, man kan have i forbindelse med afhængighed og nedtrapning af sove- og nervemedicin.
BenzoRådgivningens kontaktpersoner er stort set alle tidligere brugere, som nu har været ude af medicinafhængigheden i længere tid.
Udover almindelig rådgivning og information om afhængighed, kan henvises til en kontaktperson som man kan have fast telefonkontakt med igennem længere tid, til støttegrupper forskellige steder i landet og til pårørenderådgiver.

Henvendelse:


BenzoRådgivningen på

Tlf. 70 26 25 10
Mandag - torsdag kl. 18 - 20 samt onsdag kl. 9 -11.
Hvis du udenfor telefontiden lægger en besked på telefonsvareren med navn og telefonnummer, vil du blive ringet op snarest muligt.
Du kan også maile til os på: benzo@sind.dk


Åben og anonym rådgivning/støttegrupper:


Alle kan gratis henvende sig til BenzoRådgivningen for at få anonym rådgivning om bivirkninger, abstinenser og måder at trappe ned på. Desuden kan der være mulighed for at deltage i en støttegruppe sammen med andre i samme situation. Støttegrupper vil blive oprettet efter behov for personer, som er i eller er på vej ud af afhængighed af sove- og nervemedicin og/eller antidepressiver. Vi har erfaret at noget af det, som hjælper allermest i den vanskelige proces, er at møde nogen, som selv har prøvet det. Nogen som kender nogle af de symptomer, man kan komme ud for.


Grupperne kan bestå af højst seks personer, som mødes en gang om ugen i ca. 1 1/2 time. Man udveksler erfaringer og støtter hinanden. Alle deltagere har naturligvis tavshedspligt.
Deltagelse i gruppen er gratis og er uforpligtende. Det betyder at man altid kan stoppe. Man er altid velkommen til at dukke op for at se hvad det går ud på.

Rådgivning og adresser:

BenzoRådgivningen København


Gratis anonym rådgivning om
medicinafhængighed

(benzodiazepiner og antidepressiva)

og NADA akupunktur.

                                              Hyltebjerggård

                                                Linde allé 33
                                                2720 Vanløse.

                                   

Støttegruppen mødes tirsdage i ulige uger

kl. 15.30-17.30

Tilmelding til gruppen senest tirsdag kl. 10

på telefon 70 26 25 10 

NB: Støttegruppen er midlertidigt lukket pga. corona-situationen. Vi kan i stedet tilbyde online-støttegrupper. Du er meget velkommen til at kontakte os på benzo@sind.dk eller 70 26 25 10, hvis du vil høre mere om støttegruppen eller tilmelde dig. 


BenzoRådgivningen Frederikshavn


Gratis anonym rådgivning

om medicinafhængighed (benzodiazepiner).
Tilmelding til støttegruppe
Kalkværksvej 7
9900 Frederikshavn
Telefonisk henvendelse:

Tirsdag i ulige uger kl. 16.30 -18.00

Tlf.70 26 25 10

BenzoRådgivningen Aalborg


Gratis anonym rådgivning om
medicinafhængighed (benzodiazepiner)

Personlig eller telefonisk rådgivning efter aftale.

Gravensgade 15 1.sal
9000 Aalborg


Tlf. 70 26 25 10

BenzoRådgivningen Sønderborg

Gratis anonym rådgivning om

medicinafhængighed (benzodiazepiner).

Sundhedscentret

Grundtvigs alle 150

6400 Sønderborg

Mandag og torsdag efter telefonisk henvendelse

Karine Lindgaard

Tlf. 50 58 50 89

Benzorådgivningen  Århus​

Gratis anonym rådgivning om

medicinafhængighed (benzodiazepiner).

Onsdage i lige uger kl. 15.30-17.30

Lokalet Solsikken

på Plejecenter Borgvold

Borgvold 12

8260 Viby

Tilmelding til gruppen  

send sms til 50 52 53 40 eller ring på 70 26 25 1

NB: Støttegruppen er midlertidigt lukket pga. corona-situationen.

Vi kan i stedet tilbyde online-støttegrupper. Du er meget velkommen til at kontakte os på benzo@sind.dk eller 70 26 25 10, hvis du vil høre mere om støttegruppen eller tilmelde dig. 

Ønsker du rådgivning som pårørende,

så send en mail til benzo@sind.dk

Rådgivning for pårørende til benzodiazepinafhængige

Ulla Geer Jakobsen 70 26 25 10

videre information


Er du interesseret i at fordybe dig i emnet, har vi også en række links til steder hvor du kan hente masser af viden. Vi har også samlet en række artikler, som kan give en bred information om sove- og nervemedicin.