Abstinenser 

 

Brugen af benzodiazepiner bør ikke overstige 4 uger, hvorefter der skal laves en nedtrapningsplan i samråd med egen læge.

 

 

Langtidsbrug af benzodiazepiner er årsag til mange bivirkninger bl.a. depression, øget angstniveau, dårlig hukommelse, følelsesmæssig sløvhed, fysiske symptomer og afhængighed. Der foreligger beviser for, at benzodiazepiner ikke længere er virksomme efter nogle få uger eller måneder ved regelmæssig brug. De mister meget af deres virkning pga. udviklingen af tolerance. Når der er udviklet tolerance, opstår abstinenssymptomer, selv om brugeren fortsætter med at tage medicinen. Derfor lider mange langtidsbrugere af en blanding af medicinens negative virkninger og abstinenser på grund af tolerance.

Nedenstående ses et skema over de abstinenser man kan opleve både mens man tager medicinen, mens man trapper ned og efter ophør af benzodiazepinerne. Skemaet kan downloades og udskrives nedenfor .

Den tid det tager at danne en fysisk afhængighed af et benzodiazepin, varierer meget. Varighed, hvor ofte man tager den og kroppens kemi spiller alle en rolle.

Folk der er blevet afhængige af terapeutiske doser af benzodiazepin har almindeligvis flere af følgende karakteristika:

  • De har taget benzodiazepiner i de ordinerede “terapeutiske” (almindeligvis lave) doser i måneder eller år

  • Det er gradvist blevet nødvendigt for dem med benzodiazepiner for at klare normale dagligdags aktiviteter

  • De fortsætter med at tage benzodiazepiner, skønt den oprindelige årsag til ordinationen er væk

  • På grund af abstinens-symptomer har de vanskeligheder med at ophøre med stoffet eller med at nedsætte dosis

  • Hvis de er på korttidsvirkende benzodiazepiner får de angst mellem doserne eller føler en trang efter næste dosis

  • De kontakter deres læge regelmæssigt for at få en ny recept

  • De bliver angste, hvis den næste recept ikke er let at få. De har altid deres piller på sig og tager ofte en ekstra dosis før en forventet stressende hændelse eller “en nat i en fremmed seng”

  • De kan have øget dosis siden den oprindelige ordination og sommetider udviklet et misbrug af pillerne

  • De kan lide af angst, panik, agorafobi, søvnløshed og stigende fysiske symptomer på trods af, at de tager benzodiazepiner

 

Udover ovennævnte abstinenssymptomer findes der mange bivirkninger:

Benzodiazepiner fremkalder angst. Generelt kan man sige at langtidsbrug af benzodiazepiner i mange tilfælde kan føre til en tilstand som beskrevet i illustration (se nedenfor), hvor den lettere uro kan udvikle sig til panikangst over en kortere eller længere periode.

 

Rebound symptomer 

Er en tilbageslagsvirkning af det oprindelige symptom i forstærket form ved ophør med medicinen selv efter kort tids brug (2 til 4 uger og derover). Typisk er Rebound insomnia (tilbageslags-søvnløshed) og Rebound anxiety (tilbageslags-angst).

Kognitive funktioner

Påvirkes allerede efter en enkelt dosis og kan være meget udtalte ved langtidsbrug. Kan fremkalde pseudodemens.

Påvirker hukommelsen

Indlæringsprocessen, genkaldelsen, overblikket, struktureringsevnen, synsopfattelsen, koncentrationsevnen m.m.

Kan svække virkningen af psykoterapi​