Om Rådgivningen

BenzoRådgivningen startede i år 2000 som et projekt i Landsforeningen SIND, i samarbejde med psykiater Jens Frydenlund, SIND Vestsjællands amtskreds og et par frivillige medarbejdere med brugererfaring.

Formålet var at skabe opmærksomhed omkring den vanedannede effekt af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner) i politiske, lægefaglige kredse og hos borgere over hele landet. Desuden at give information og rådgivning til de mennesker der, af den ene eller den anden årsag, var blevet afhængige af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner). Fra 2018 rådgiver vi desuden om nedtrapning af antidepressiver, som ofte gives som støttemedicin under nedtrapning af benzodiazepiner.

BenzoRådgivningen er i dag et veletableret tilbud om information og rådgivning til borgere, pårørende, sundhedspersonale og andre interesserede.

 

Her på hjemmesiden finder du bl.a. information om:

  • Bivirkninger
  • Abstinenser
  • Nedtrapning

Har du brug for hjælp er der mulighed for at finde information om vores telefonrådgivning, rådgivninger/støttegrupper og pårørenderådgivning under "Aktiviteter".

 

Links til videre information
Er du interesseret i at fordybe dig i emnet, har vi også en række links til steder hvor du kan hente masser af viden. Vi har også samlet en række artikler, som kan give en bred information om sove- og nervemedicin.

Læs i øvrigt om BenzoRådgivningen under "Arbejdsgruppen" og om vores øvrige tilbud under "Aktiviteter".


Vigtigt at du husker din læge

Husk at al nedtrapning af sove- og nervemedicin skal ske i samarbejde med en læge.

Kommentarer
Har du kommentarer til denne hjemmeside, eller projektet i øvrigt så skriv til os benzo@sind.dk

 

BenzoRådgivningens arbejde er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunale § 18 midler til frivilligt socialt arbejde, fra de kommuner der har BenzoRådgivninger og støttegrupper.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. juli 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler HER.

Pas på med Benzodiazepiner: Link.


Informationshæfte:

Medicinafhængighed
Information og Rådgivning

Sove- og Nervemedicin

Kan bestilles gratis hos
BenzoRådgivningen
telefon 70 26 25 10
eller
mail: benzo@sind.dk