Målsætning

BenzoRådgivningen har til formål at:

  • yde støtte til personer som er i eller er på vej ud af afhængighed af sove og nervemedicin.
  • at informere til borgere og fagfolk om de problemer der kan være ved anvendelsen.
  • arbejde for at der etableres egnede behandlingstilbud til medicinafhængige.
  • arbejde for at retningslinjerne om anvendelsen af sove- og nervemedicin overholdes, så ingen bliver afhængige

 

 

BenzoRådgivningen 2016


Telefonrådgivningen:
Der har været omkring 2100 henvendelser på Rådgivningstelefonen i løbet af år 2016. Telefontiden er mandag-torsdag kl. 18-20 samt onsdag kl. 9-11. Det er vores erfaring at en ny henvendelse tager 20-30 minutter og der derfor af og til kø på linjen. Det er oftest en svær beslutning at bede om rådgivning for en afhængighed af medicin og derfor må der være lidt videre rammer for åbningstiderne.

Kontaktpersoner/telefonrådgivere:
Der er i øjeblikket tilknyttet 10 kontaktpersoner/telefonrådgivere fordelt i landet, hvor stort set alle er tidligere brugere af benzodiazepiner eller har en sundhedsfaglig interesse i nedtrapning af benzodiazepiner. De er hver især knyttet til en eller flere brugere, der er under nedtrapning eller lige har afsluttet et brug af benzodiazepiner.
Antallet af kontaktpersoner skulle gerne udvides, da det kan være en belastning at have mere end 2 brugere tilknyttet. En ugentlig samtale på en halv time er som reglen ikke nok i starten, da de fleste brugere har det meget dårligt.
Kravet til kontaktpersonerne/telefonrådgiverne er, at de har været ude af afhængigheden mindst to år og er i besiddelse af den empati samt den viden om medicinen, der gør dem brugbare som kontaktpersoner.
Vi vil tage kontakt til tidligere brugere, der har været igennem Rådgivningen samt andre interesserede, for på den måde at udvide vores netværk af brugbare kontaktpersoner.
Disse kontaktpersoner skal gennemgå et kursus i rådgivning og viden om benzodiazepiner, som finder sted 1-2 gange årligt.

Åben, anonym rådgivning og støttegrupper:

Efter samtaler med kontaktpersonen/telefonrådgivere søges den afhængige sluset ud i en støttegruppe, hvis der findes en i nærheden af vedkommendes bopæl. Der er i øjeblikket rådgivning/støttegrupper i Aalborg,  Frederikshavn, København-Frederiksberg og Sønderborg se under "Aktiviteter". Da den afhængige i efterforløbet ofte er særdeles sårbar og mange gange også lider af social angst, er der åbnet mulighed for personlige støttesamtaler, de steder hvor der er oprettet rådgivninger. Behovet for personlige samtaler er stigende, og vi vil derfor lægge kræfter i at udvide den åbne anonyme rådgivning.

Tema-aftener:
Tema-aftenerne med foredrag af psykiater Jens Frydenlund om bivirkninger ved brug af benzodiazepiner, er et vigtigt led i informationen om benzodiazepiner. Hvis man er interesseriet i at lave en tema-aften for evt. sundhedspersonale eller andre interesserede om emnet, ring til os på 70262510 og vi kan aftale nærmere.

Foredrag:

Mindre grupper og foreninger kan gratis bestille et foredrag af ca. 1 times varighed, hvor koordinator Kirsten Midtgaard eller rådgiver Karine Lindgaard fortæller om afhængighed, bivirkninger og nedtrapning, samt om BenzoRådgivningens arbejde.


Informationshæfte:

BenzoRådgivningen har udgivet et 20 sider hæfte og små foldere, som kan rekvireres gratis. Det tilstræbes at de amter og kommuner der ikke selv rekvirerer informationsmateriale før tilsendt dette, samt at praktiserende læger og andre behandlere bliver informeret om BenzoRådgivningens tilbud. Hæftet kan bestilles på telefon 70 26 25 10 eller ved at sende en mail til benzo@sind.dk. Hæftet kan også downloades http://www.benzoinfo.dk/nedtrapning/benzohefte.pdf  

 

BenzoRådgivningens arbejde er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunale § 18 midler til frivilligt socialt arbejde, fra de kommuner der har BenzoRådgivninger og støttegrupper.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. juli 2008 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler HER.

Pas på med Benzodiazepiner: Link.


Informationshæfte:

Medicinafhængighed
Information og Rådgivning

Sove- og Nervemedicin

Kan bestilles gratis hos
BenzoRådgivningen
telefon 70 26 25 10
eller
mail: benzo@sind.dk